Cena Anglickej Kráľovnej

S hrdosťou oznamujeme celému svetu, že firma Ecoegg získala Cenu Anglickej Kráľovnej pre podnikateľov v kategórii Inovácia 2016. Táto skvelá správa nám bola oznámená 21.4.2016. Slávnostná recepcia spojená s odovzdávaním certifikátov a dokumentácie k oceneniu prebehla začiatkom augusta 2016. Tešíme sa, že rovnako ako Anglická Kráľovská rodina, aj by budete s obľubou často siahať po našich produktoch!

Cenu Anglickej kráľovnej pre podnikateľov udeľuje osobne Jej Veličenstvo Kráľovná Anglicka. Ceny sú udeľované na základe odporúčania premiéra Veľkej Británie a na základe odporúčania poradného výboru pozostávajúceho z reprezentantov vlády, priemyslu a obchodu Veľkej Británie. Ceny sa udeľujú v týchto kategóriách:

 • Inovácie
 • Medzinárodný obchod
 • Trvalo udržateľný rozvoj
 • Podpora obchodných príležitostí

Ocenenie sa udeľuje na dobu  5 rokov.

Pre získanie tohto ocenenia musí firma splniť viacero náročných kritérií, ktoré sa prísne sledujú a vyhodnocujú. Okrem iného sú to tieto kritériá:

 • Firma musí byť založená vo Veľkej Británii, zamestnávať tu ľudí a riadne platiť dane. Ak sa jedná o výrobnú firmu, výrobky sa musia vo Veľkej Británii aj vyrábať.
 • Musí to byť samostatný podnikateľský subjekt, ktorý je obchodne úspešný.
 • Firma musí preukázať silnú sociálnu zodpovednosť voči zamestnancom

Pre kategóriu Inovácie sa sledujú tieto dodatočné požiadavky:

 • Musí sa jednať o inováciu, ktorá ešte nebola obchodne uvedená
 • Inovácia je na trhu uvedená minimálne 2 roky
 • Inovatívny produkt alebo služba je obchodne úspešný
 • Inovatívny produkt je obchodne úspešný a boli už pokryté náklady vynaložené na jeho vývoj a uvedenie na trh
 • Firma a produkty vykazujú vynikajúce obchodné výsledky v dôsledku inovácií viac ako 2 roky, alebo dlhodobý komerčný úspech minimálne 5 rokov
 • Firma poskytuje kvalitný predajný a popredajný servis
Späť do obchodu