Eco friendly

Berieme zodpovednosť voči našej planéte veľmi vážne. Táto zodpovednosť je centrom všetkého čo robíme a myslíme na to, pri každom rozhodnutí, ktoré urobíme. Robíme to najlepšie, čo vieme. Naším cieľom je znížiť znečistenie planéty každým krokom a každou aktivitou, ktorú vykonávame. 

Zaväzujeme sa:

  • využívať vždy suroviny, ktoré majú minimálny dopad na životné prostredie
  • nikdy a v žiadnom prípade netestovať naše produkty na zvieratách
  • vždy, keď je to len trochu možné, spolupracovať s dodávateľmi, ktorým záleží na udržateľnosti našej prírody
  • ak je to možné, získavať všetky suroviny potrebné na výrobu produktov v Anglicku
  • všetky produkty s hrdosťou vyrábame v Anglicku
  • používame len FSC (Forestry Stewardship Council) papiere a lepenky na balenie produktov 
  • na tlač používame len rastlinné farby
  • naše produkty označujeme viditeľne a zreteľne symbolmi a inštrukciami pre recykláciu 
  • recyklovať čo najväčšiu časť nášho kancelárskeho a priemyselného odpadu

Skrátka na našej planéte nám záleží. Pridajte sa k nám!

Späť do obchodu