Kontaktné údaje

Prevádzkovateľom e-shopu ecoegg.sk je firma

BZS s.r.o.
Stromová 17, 831 01 Bratislava

Korešpondenčná adresa:
Kremnička 3, 974 05 Banská Bystrica

IČO: 46574581
DIČ:2023502415
IČ DPH: SK2023502415

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, Vložka číslo 79856/B

Tel: +421 904 044 092,
+421 902 481 255
e-mail: info@ecoegg.sk
web: www.ecoegg.sk

Späť do obchodu